Magyar Diplomáciai Akadémia

Nemzetközi szemináriumok

Magyar-lengyel V4 fiatal diplomaták programja

A lengyel Külügyminisztérium Diplomáciai Akadémiájával közösen szervezett program során a jelentkező fiatal magyar, lengyel, cseh és szlovák diplomaták ellátogatnak egy alkalommal Lengyelországba, egy alkalommal pedig Magyarországra, ahol egy vidéki helyszínen, kötetlenebb keretek között a közép-európai régióval és a V4-együttműködéssel kapcsolatos előadásokon, workshopokon vesznek részt. A program célja egyrészt a közép-európai és V4-es identitás megteremtése, valamint erősítése a régió fiatal diplomatáiban, másrészt a V4-együttműködés bemutatása számukra, harmadrészt pedig a közvetlen kapcsolatépítési lehetőség biztosítása részükre. Ez utóbbi hosszú távon szolgálhatja a hatékony V4-együttműködést harmadik országbeli állomáshelyeken.

Célcsoport: a V4 tagállamok fiatal diplomatái

 

Central Europe Seminar

A program keretében a jelentkezők – évfolyamonként kb. 30–35 fő – városonként 3 napos szakmai szemináriumsorozaton vesznek részt, amelynek állomásai a régió fővárosai (Budapest, Bécs, Varsó, Zágráb). A partnerakadémiákkal közösen szervezett program célja átfogó kép biztosítása a diplomaták számára a közép-európai régió politikai, gazdasági és kulturális sajátosságairól. Az egyes országok programelemeit a saját diplomáciai akadémiák szervezik meg, kiegészítve azokat a szakmai témákon túl informális, kulturális vetületekkel.

Célcsoport: külföldi országok külügyminisztériumainak diplomatái

 

European Capitals Program

A Magyar Diplomáciai Akadémia bekapcsolódik egy nyugat-európai, már működő utazószeminárium-programba, amelynek ezzel egy közép-európai állomást biztosít. Az „Európai fővárosok” (European Capitals) elnevezésű program jelenleg 4 intézmény szervezésében működik: Hertie School (Berlin), Sciences Po (Párizs), King’s College (London) és LUISS (Róma). A program célja, hogy a részt vevő fiatal, közpolitikai tanulmányokat folytató hallgatók számára mélyebb betekintést nyújtson az egyes országok politikai prioritásaiba és állami döntéshozatali rendszerébe. Minden állomáson a házigazda-intézmények bemutatnak továbbá egy számukra aktuális politikai kérdést. A Magyar Diplomáciai Akadémia ötödik állomásként egy új, közép-európai nézőponttal tudja gazdagítani a programot.

Célcsoport: a programra jelentkező európai egyetemi hallgatók

 

Budapest Diplomatic Seminar

A program egy rövid távú, kéthetes szeminárium, amelyre elsősorban külföldi államok fiatal diplomatáit hívja meg Magyarország. A rendezvény a célja, hogy a részt vevő diplomaták mélyebben megismerhessék hazánk történelmét, politikáját, gazdaságát és kultúráját. A program Magyarországon valósul meg, egy opcionális határon túli kirándulással. A program résztvevői a szeminárium során előadásokat hallgathatnak a magyar bel- és külpolitika, gazdaságpolitika és további szakpolitikák kapcsán, ezt kulturális és csapatépítő rendezvények, valamint belföldi kirándulások (Balaton, Dunakanyar) egészítik ki.

Célcsoport: külföldi országok külügyminisztériumainak diplomatái

 

A Magyarországra akkreditált diplomaták tájékoztatása

A Magyar Diplomáciai Akadémia feladatának tekinti az aktív kapcsolattartást a budapesti diplomáciai testület tagjaival. Platformot kívánunk teremteni arra, hogy a külföldi diplomaták első kézből szerezhessenek információkat a magyar bel- és külpolitika aktuális kérdéseiről. Ennek érdekében az Akadémia meghatározott időközönként általános politikai tájékoztatókat és szükség szerint tematikus ismertetőket tart a Magyarországra akkreditált diplomaták számára.

Célcsoport: a Magyarországra akkreditált külföldi diplomaták