Impresszum


Magyar Diplomáciai Akadémia

 

©2020 Magyar Diplomáciai Akadémia

www.magyardiplomaciaiakademia.hu

Fotók: KKM/Burger Zsolt

 

 

 

A honlapról

A Magyar Diplomáciai Akadémia a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt működő oktatási intézmény. Ez az első olyan magyar diplomataképző, amely biztosítani tudja a magyar diplomáciai szolgálat egységes, magas szintű elméleti és gyakorlati képzését és az utánpótlásnevelést.

 

 

Technikai tudnivalók

A weboldal a legtöbb és széles körben használt böngészővel kompatibilis. Az oldalak megtekintéséhez javasolt magyar nyelvű, ingyenesen letölthető böngészőverziók:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari

 

 

Felhasználási feltételek

 

1. Fogalmak

1.1. Tartalom

A honlapon található összes szöveges, grafikai, mozgó- és állóképes híranyag, függetlenül azok letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon való elérhetőségétől .

1.2. Felhasználó

Az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a honlap tartalmát (regisztrációval vagy anélkül) felhasználja, és ezzel a jelen felhasználási feltételeket elfogadja.

 

2. Regisztráció

A regisztráció során megvalósuló adatkezelések részletes tájékoztatója elérhető itt.

 

3. A Tartalom felhasználása

3.1. A honlap szöveges tartalmainak felhasználása

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy 

a Tartalmat a jogszerű felhasználás keretein túl (a felhasználási platformon kívüli megjelenítés eseteitől eltekintve) részben, vagy egészében nem tárolja, adatbázist, archívumot nem képez, illetve azt nem teszi hozzáférhetővé.

 

3.1.2. A honlap állóképes tartalmainak felhasználása

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy 

 

3.1.3. A honlap mozgóképes tartalmainak felhasználása  

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy

 

3.2. Szabad felhasználás  

Felhasználó a Tartalom tekintetében jogosult a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt) szerinti szabad felhasználásnak minősülő felhasználásra azzal, hogy a felhasználás valamennyi módja esetén a forrást és a szerző nevét a jelen „Felhasználási feltételek”-ben meghatározott módon köteles feltüntetni, a felhasználás a cél által indokolt terjedelmet nem haladhatja meg, továbbá a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.  

Szigorúan tilos a Tartalom hírügynökségi szolgáltatáshoz köthető közvetlen, vagy közvetett felhasználása még abban az esetben is, amennyiben az a jövedelemszerzést közvetve sem szolgálja.  

Tilos továbbá a Tartalom szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele.  

 

3.3. A Tartalom felhasználásának közvetlen üzletszerzésre irányuló korlátozása

A Tartalom a Felhasználók számára ellenszolgáltatás nélkül elérhető. Mindezek alapján kifejezetten tilos a honlap tartalmaiból hírügynökségi szolgáltatás, vagy jellegében azzal hasonló, vagy azzal azonos tevékenység folytatása, ide értve a Tartalom részben, vagy egészben történő értékesítését, és hírügynökségi szolgáltatásba történő beépítését is.

 

4. Védjegyek és logók használata  

A honlapon található valamennyi logó, védjegy, grafikai elem oltalom alatt áll, amelyre tekintettel azok másolása, tükrözése, felhasználása - a jelen felhasználási feltételekben megfogalmazott forrás megjelölésére vonatkozó előírás kivételével - tilos.  

 

5. Adatkezelés

A Felhasználók által a honlap használata során megadott személyes adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre, azok harmadik fél számára nem adhatók át, és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel.

A részletes adatkezelési tájékoztató megtalálható a honlapon.

 

6. Jognyilatkozatok és vegyes rendelkezések